เมื่อซานตาคลอสกับพระเยซูต่อสู้กัน : ในคริสต์มาสก็มีการเมือง

เรามักคิดว่า คริสต์มาสเป็นเทศกาลแห่งความชื่นชมยินดี ใครที่ทะเลาะบาดหมางใจกันอยู่ ก็จะได้ถือโอกาสนี้กลับมาคืนดีกันใช่ไหมครับ

แต่ที่จริง คริสต์มาสมี ‘การเมือง’ และ ‘ความขัดแย้ง’ ซ่อนอยู่มากทีเดียว!

Read More…