สภาวะไร้น้ำหมึก

ผมมักจะเขียนอะไรต่อมิอะไรได้-เมื่ออยู่ในสภาวะที่ไม่น่าเขียน
ผมรักการเขียน – แม้บางสภาวะที่เอื้อต่อการเขียนเหลือเกินจะทำให้ผมไม่อยากเขียน และอีกหลายสภาวะที่ไม่เอื้อต่อการเขียนเลย จะทำให้ผมอยากเขียนอย่างยิ่งก็ตาม

Read More…

เขียนให้แข็งแรง

เป็นไปได้ไหม ที่ตัวหนังสือของคนที่เพิ่งหัดเขียนหนังสือ จะมีความมหัศจรรย์บางอย่างอยู่ในนั้น

Read More…