Scratch Talks ที่ Wonderfruit : หลากหลาย ยั่งยืน สร้างสรรค์

งาน Wonderfruit คืองานที่ผสมผสานผู้คนที่อาจแปลกหน้าต่อกันอย่างยิ่ง คล้ายมีหลากหลายรสชาติและไม่อาจรวมตัวเป็นหนึ่งได้ มารวมไว้ในที่เดียวกัน

นี่คืองานที่ผสมผสานผู้คนที่อาจไม่เหมือนกันเลย เพื่อให้พวกเขาได้พูดคุย เต้นรำ สนทนา และเปลี่ยน และสร้าง ‘โลก’ ใบใหม่ขึ้นในพื้นที่ห่างไกลแห่งนี้

Scratch Talks เวทีพูดคุยที่ SC ASSET จัดขึ้น จึงสะท้อนปรัชญานี้ด้วย โดยผมกับแชมป์ – ทีปกร วุฒิพิทยามงคล จับมือกันมาจัดรายการ Omnivore ตอนพิเศษ ว่าด้วย The Future of Living และพร้อมสัมภาษณ์แขกรับเชิญพิเศษอีกสามท่าน

Read More…