เมื่อเสรีนิยมล่มสลาย

แนะนำหนังสือ The Retreat of Western Liberalism ของ Edward Luce

ไปดูกันว่า เสรีนิยมแบบตะวันตก กำลังมาถึง ‘ทางลง’ ได้อย่างไรกัน

Read More…