ระหว่าง ‘คนที่มีเงิน’ กับ ‘คนที่รุ่มรวย’

โคโค่ ชาแนล เคยบอกว่า ‘คนที่มีเงิน’ กับ ‘คนที่รุ่มรวย’ นั้นแตกต่างกัน

แต่แตกต่างอย่างไรเล่า

Read More…