เรื่องเสียใจ

มีคนเคยถามว่า ผมเคยเสียใจเรื่องอะไรมากที่สุดในชีวิต และและมีวิธีจัดการความรู้สึกเสียใจนั้นอย่างไร

นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะตอบ

Read More…