เรื่องของ Trunk : ประวัติศาสตร์กระเป๋าเดินทาง

สมัยก่อน กระเป๋าเดินทางแบบที่เรารู้จักกันในปัจจุบันไม่มีอยู่ เวลาเดินทาง ต้องใช้หีบหรือ Trunk

ในการเดินทางทางเรือ หีบหรือทรังค์เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ทรังค์ที่ดีที่สุดจะต้องทำจากผ้าแคนวาสที่กันน้ำได้

Read More…