อยู่ๆ ก็หยั่งรู้!

ผู้คนมากมาย นับตั้งแต่บีโธเฟนจนถึงแวนโก๊ะ ตั้งแต่คานเย เวสต์ จนถึงเกอเธ่ ล้วนแล้วแต่เกิดประกายความคิดบางอย่างขึ้นเมื่อพวกเขาไม่ได้คิด เมื่อพวกเขาอยู่ในสภาวะผ่อนคลายไหลเลื่อน สบายใจ และรื่นรมย์ไปกับการเลื่อนไหลของจักรวาล

Read More…