เราตายเพื่อจะมีชีวิตอยู่

จะมีวันหนึ่งเสมอ ที่ไม่มีใครในวันนั้นรู้จักเรา – ไม่ว่าเราจะพยายาม ‘สร้างสม’ ทั้งชื่อเสียง เงินทอง คุณงามความดี หรือรูปร่างหน้าตาของเรามากมายเพียงใด
แม้แต่คุณงามความดีหรือความเก่งกาจใดก็หายั่งยืนไม่
ความตายไม่ได้น่ากลัว เป็นการดำรงอยู่ต่างหากที่น่ากลัว

Read More…