การอยู่รอดของสื่อ : โมเดลสมัครสมาชิกกับสังคมเหลื่อมล้ำ

ทำไมโมเดลสมัครสมาชิกสื่อ จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำสูง

Read More…