ไม่คิดอะไรมาก ไม่เครียด ผิดปกติหรือเปล่า

Q : เป็นคนที่ไม่คิดอะไรมาก จนดูเหมือนไม่มีเรื่องเครียด สงสัยนิดๆ ว่าตัวเองปกติหรือเปล่า

Read More…