‘เรื่องเล่า’ ที่คนอื่นเล่า – เกี่ยวกับตัวคุณ

เมื่ออายุมากขึ้น จะมี ‘เรื่องเล่า’ เกี่ยวกับตัวคุณที่คุณไม่รู้มากขึ้นเรื่อยๆ
บางเรื่องเล่าตายไป บางเรื่องเล่าอยู่ยงคงกระพัน บางเรื่องเล่าคุณเกลียดมันแทบแย่
ที่สุดคุณจะปล่อยเรื่องเล่าเหล่านั้นให้ดำเนินไป ให้มันมีชีวิตของมันเอง

Read More…