วันอาทิตย์มีสีน้ำตาล

ผมชอบคิดว่า วันอาทิตย์เป็นวันที่มีสีน้ำตาล
เช้าวันอาทิตย์มักเป็นเช้าที่รื่นรมย์
เช้าวันอาทิตย์พาเราไปที่ไหนก็ได้ ไม่ว่าจะไกลโพ้นเพียงใด

Read More…