ขอขอบคุณความเกรียนในโซเชีลมีเดีย

มนุษย์เป็น fragmented being คือมีหลายเสี้ยวส่วนในตัว

โซเชียลมีเดียทำให้เราเห็นเสี้ยวโน้นเสี้ยวนี้ที่เห็นได้ยากในสถานการณ์อื่น

Read More…