ความเงียบเป็นสิ่งมีค่า

สำหรับหลายคน ความเงียบมีค่าเท่ากับความว่างเปล่า เราจึงอยู่กับความเงียบไม่ได้

แต่ความเงียบเป็นอย่างนั้นจริงหรือ?

Read More…

ความเงียบและการเปล่งเสียง

เราเป็นสังคมแบบไหนกันแน่ ระหว่างสังคมที่ต้องแข่งขันกันด้วยอำนาจและเสียงดัง หรือเป็นสังคมที่รู้จักเคารพความเห็นต่างของกันและกันจนไม่มีใครต้องพยายามตะเบ็งเสียงแสดงความคิดเห็นจนคอแห้ง

Read More…