One for the Road กับความเลือนรางจางหายของถนน

เขียนถึงภาพยนตร์เรื่อง One for the Road กับการปรากฏตัวอย่างเลือนรางของบางสิ่งในหนังเรื่องนี้

Read More…

รถติดกับความรุนแรงในบ้าน

รถติดเกี่ยวอะไรกับความรุนแรงในบ้าน?

รถติดย่อมหงุดหงิด กลับบ้านก็อารมณ์ไม่ดี คุณอาจคิดว่าอารมณ์ไม่ดี อย่างมากก็ทะเลาะกัน แต่ทะเลาะกันถึงขั้นไหน และสร้างความเสียหายทั้งทางกาย ทางจิต และทางเศรษฐกิจมากแค่ไหน

ไปหาคำตอบกัน!

Read More…

Living Street ถนนควรเป็นของรถยนต์อย่างเดียวจริงหรือ

ขบวนการที่เรียกว่า Woonerf ซึ่งเป็นขบวนการสนับสนุน ‘ถนนที่มีชีวิต’ ของเนเธอร์แลนด์ บอกว่าถนนไม่ได้มีไว้ให้รถยนต์แล่นเพียงอย่างเดียว เดิมทีเดียวถนนเป็น ‘พื้นที่สาธารณะ’ ที่ใครจะใช้ทำอะไรก็ได้ แม้กระทั่งกิจกรรมสันทนาการ อย่างการเล่นเกม ส่วนหน้าที่ในการเป็น ‘ทางสัญจร’ นั้น เป็นเพียงหน้าที่หนึ่งของถนนเท่านั้น

Read More…

ความไร้รักอาจเป็นทุกข์อย่างหนึ่ง แต่ความรัก – ต่อให้จริงแท้ยิ่ง, ก็เป็นทุกข์อีกอย่างหนึ่งด้วย

พวกเขาเคลื่อนไหวเชื่องช้า อากาศที่อยู่รอบตัวพวกเขาก็เคลื่อนไหวเชื่องช้า

พวกเขาอาจสงสัยจนเลิกสงสัยไปนานแล้วก็ได้, ว่าชีวิตคืออะไร และเมื่อไหร่จะถึงวันนั้น วันที่พวกเขาต้องเหลืออยู่ลำพัง และวันที่พวกเขาจะไม่เหลืออยู่อีกต่อไป

Read More…

ความสุขข้างถนน

เมื่อใดก็ตามที่เรามีความสุข-ขณะใดก็ตาม กระจกรถก็จะกลายเป็นท้องฟ้า และช่อดอกไม้ก็จะโปรยปรายลงมา

น่าเสียดายที่ความสุขไม่เคยอยู่กับเรานาน

ความไม่จีรังยั่งยืนต่างหากที่อยู่กับเรานาน

บางทีชีวิตที่เข้าใจถึงความไม่จีรังยั่งยืนที่สุด ก็คือชีวิตบนท้องถนน

Read More…

คุณรู้ไหม – ผู้หญิงคนหนึ่งที่ทั้งหูหนวกและตาบอด, สามารถขี่จักรยานและเรียนจบฮาร์วาร์ดได้

เรื่องเล่าของ เฮเลน เคลเลอร์ ผู้ใช้จักรยานที่ทั้งตาบอดและหูหนวก และเธอสอนเราอยู่เสมอ เรื่องของความอดทดอดกลั้น

Read More…