Living Street ถนนควรเป็นของรถยนต์อย่างเดียวจริงหรือ

ขบวนการที่เรียกว่า Woonerf ซึ่งเป็นขบวนการสนับสนุน ‘ถนนที่มีชีวิต’ ของเนเธอร์แลนด์ บอกว่าถนนไม่ได้มีไว้ให้รถยนต์แล่นเพียงอย่างเดียว เดิมทีเดียวถนนเป็น ‘พื้นที่สาธารณะ’ ที่ใครจะใช้ทำอะไรก็ได้ แม้กระทั่งกิจกรรมสันทนาการ อย่างการเล่นเกม ส่วนหน้าที่ในการเป็น ‘ทางสัญจร’ นั้น เป็นเพียงหน้าที่หนึ่งของถนนเท่านั้น

Read More…

ความไร้รักอาจเป็นทุกข์อย่างหนึ่ง แต่ความรัก – ต่อให้จริงแท้ยิ่ง, ก็เป็นทุกข์อีกอย่างหนึ่งด้วย

พวกเขาเคลื่อนไหวเชื่องช้า อากาศที่อยู่รอบตัวพวกเขาก็เคลื่อนไหวเชื่องช้า

พวกเขาอาจสงสัยจนเลิกสงสัยไปนานแล้วก็ได้, ว่าชีวิตคืออะไร และเมื่อไหร่จะถึงวันนั้น วันที่พวกเขาต้องเหลืออยู่ลำพัง และวันที่พวกเขาจะไม่เหลืออยู่อีกต่อไป

Read More…

ความสุขข้างถนน

เมื่อใดก็ตามที่เรามีความสุข-ขณะใดก็ตาม กระจกรถก็จะกลายเป็นท้องฟ้า และช่อดอกไม้ก็จะโปรยปรายลงมา

น่าเสียดายที่ความสุขไม่เคยอยู่กับเรานาน

ความไม่จีรังยั่งยืนต่างหากที่อยู่กับเรานาน

บางทีชีวิตที่เข้าใจถึงความไม่จีรังยั่งยืนที่สุด ก็คือชีวิตบนท้องถนน

Read More…

คุณรู้ไหม – ผู้หญิงคนหนึ่งที่ทั้งหูหนวกและตาบอด, สามารถขี่จักรยานและเรียนจบฮาร์วาร์ดได้

เรื่องเล่าของ เฮเลน เคลเลอร์ ผู้ใช้จักรยานที่ทั้งตาบอดและหูหนวก และเธอสอนเราอยู่เสมอ เรื่องของความอดทดอดกลั้น

Read More…