ความซ้ำซากของชีวิต

แม้เราจะรู้ว่าสิ่งรายล้อมรอบตัวเราในเมืองใหญ่ – และในโลก, ล้วนเป็นสิ่งประดิษฐ์ และเป็นสิ่งประดิษฐ์ซ้ำซากที่พาเราหมุนวนย่ำอยู่กับที่ไม่รู้แล้ว
แต่เราก็อดไม่ได้ ที่จะมองหาความงามจากความซ้ำซากนั้นอยู่ซ้ำๆ

Read More…