วิทยาศาสตร์จะมาแทนที่ศาสนาได้ไหม

ประมาณห้าสิบปีที่แล้ว นักมานุษยวิทยาชาวแคนาดาคนหนึ่งเคยทำนายเอาไว้ว่า สิ่งที่เรียกว่า ‘ศาสนา’ จะต้องเสื่อมสลายลงไป เพราะ ‘วิทยาศาสตร์’ จะเข้ามาแทนที่ 

แต่ทุกวันนี้ไม่เป็นแบบนั้น – เพราะอะไร?

Read More…

เมื่ออัฟกานิสถานเคยเป็นยูโทเปีย

ในดินแดนที่ปัจจุบันคืออัฟกานิสถาน เคยมีอารยธรรมล้ำยุคแห่งหนึ่งเกิดขึ้น เรียกว่า อารยธรรมลุ่มน้ำสินธุ ซึ่งนักโบราณคดีพบว่าเป็นอารยธรรมที่มีลักษณะ ‘ยูโทเปีย’ สูงมาก

Read More…

จิ้นวายในพหุเทวนิยม

หลายคนคงคุ้นเคยกับคำว่า ‘จิ้น’ และคำว่า ‘วาย’ กันเป็นอันดีนะครับ การจิ้นแบบวายๆ ก็คือการจินตนาการว่า คนที่ตัวเองรักชอบนั้นมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างกัน แต่จะลึกซึ้งไปถึงระดับไหนก็แล้วแต่จะคิดกันไป

การจิ้นวายในปัจจุบัน ทำให้ผมอดนึกเปรียบเทียบกับ ‘เรื่องเล่า’ ในสมัยโบร่ำโบราณว่าด้วยเทพเจ้าในแบบพหุเทวนิยมไม่ได้ 

ก็ใครจะคิดล่ะครับ ว่าพระนารายณ์ (หรือพระวิษณุ) กับพระอิศวร (หรือพระศิวะ) เคย xxx กันในแบบที่เลยพ้นการ ‘จิ้น’ ด้วย

ที่บอกว่าเลยพ้นการจิ้น ก็เพราะเทพสององค์นี้ (ตามรามายณะและตำนานพื้นบ้านอินเดียนะครับ) ไม่ได้แค่ xxx กันเฉยๆ แต่ยังถึงขั้นมีลูกกันอีกต่างหาก!

Read More…