คุณมีหนังสือที่ซื้อมากองทิ้งไว้กี่เล่ม?

มานับกัน คุณมีหนังสือที่ซื้อมากองทิ้งไว้โดยยังไม่ได้อ่านกี่เล่ม และเราควรต้องรู้สึกผิดที่ยังไม่ได้อ่าน หรืออ่านหนังสือไม่จบด้วยหรือ?

Read More…

ปรากฏการณ์ Brainy Books: อ่านเพื่อความรู้

เทรนด์ Brainy Books สอดรับกับคนยุคใหม่ที่ต้องการทักษะหลายๆ อย่าง ทักษะไม่ได้ได้มาง่ายๆ แต่ต้องเกิดขึ้นผ่าน Inputs ใหม่ๆ ดังนั้น ผู้คนจึงต้องแสวงหาเพื่อเติมเต็มความรู้หลากหลายด้านให้ตัวเอง

Read More…