การมีลูกคือการลงทุน?

สำหรับคนในสังคมเกษตรกรรมสมัยโบราณ การมีลูกคือการบวกเพิ่ม ‘ต้นทุน’ ในชีวิต ลูกคือ ‘ทรัพยากรมนุษย์’ ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นด้วย
แต่ในสังคมสมัยใหม่ เราควรเลี้ยงลูกในฐานะที่ลูกเป็น ‘การลงทุน’ อย่างหนึ่งอยู่อีกหรือเปล่า

Read More…