คุณค่าที่แทัจริงของสวนในเมือง: เมื่อความรู้อยู่ในสวน

แต่ในปัจจุบันนี้ คำว่า ‘สวนในเมือง’ ไม่ได้มีคุณค่าแค่สองเรื่อง คือเอาไว้วิ่งออกกำลังกายและเดินดูดอกไม้ใบหญ้าเท่านั้น แต่มุมมองใหม่ก็คือ การใช้สวนให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในเรื่องอื่นๆ ที่กว้างขวางขึ้นด้วย

Read More…

วันอาทิตย์และพื้นที่สาธารณะ

แน่ละ-กรุงเทพฯ อาจมีสวนสาธารณะใกล้บ้านให้เราไปใกล้ชิดน้อยเต็มที ไม่เหมือนในฝรั่งเศสหรอก แต่หากเราไม่ไปชิดใกล้กับมันเหมือนผู้คนในภาพเขียนของจอร์จ ซูราต์
มันก็อาจไม่มีวันใกล้ชิดกับเราเลยตลอดกาลก็เป็นได้

Read More…

Permaculture กับความซับซ้อนของสวน

Permaculture คือการมี ‘วิถีชีวิต’ ที่ ‘คิด’ แล้วว่าจะดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ไม่ทำร้ายทั้งธรรมชาติ ระบบนิเวศ เพื่อนมนุษย์ รวมไปถึงตัวของเราเอง
ฟังดูดี แต่จะสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงกันล่ะนี่

Read More…