โตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้ว!

การโตเป็นผู้ใหญ่ในโลกจริงๆ บางครั้งแปลว่าเราต้อง ‘สลัด’ ความเป็นเด็กไปด้วย เช่น วางมาดขรึม ใส่สูท (แม้แต่ในผู้หญิง) ทำท่าเก่งกาจเหนือกว่าอยู่เสมอเพื่อต่อสู้ต่อรองในโลกอันโหดร้าย
อย่างไรก็ตาม ลักษณะหนึ่งของความเป็นเด็ก ก็คือสิ่งที่เรียกว่า Playfulness (ไม่แน่ใจว่าจะแปลเป็นไทยว่าอย่างไรดี จะแปลว่า ‘ขี้เล่น’ ก็ไม่ตรงนัก หรือ ‘ชอบสนุก’ ก็ไม่ใช่อีก)
คำถามก็คือ เพื่อจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เราต้องทิ้ง Playfulness ไปด้วยจริงๆ หรือ

Read More…