6 บทเรียนชีวิตจากเพลโต

เพลโตเป็นักปราชญ์กรีกผู้ยิ่งใหญ่ เขาสอนอะไรๆ ให้มนุษยชาติไว้มากมาย มาดูกันว่า เมื่อกลั่นออกมาเหลือเพียง 6 เรื่อง เพลโตสอนอะไรเกี่ยวกับชีวิตเอาไว้บ้าง

Read More…