ความเป็นผู้ใหญ่ของ ‘เด็กสมัยนี้’

ความน่าสนใจของเด็กรุ่นใหม่วัยสิบปลายถึงยี่สิบต้นๆ ก็คือความ ‘โต’ บางอย่างที่ไม่เคยคิดถึงและไม่เคยเห็นในคนรุ่นก่อนหน้า
ความ ‘โต’ ที่ว่า คือความ ‘โต’ ด้าน preconceptions

Read More…