คุณต้องการ ‘ตัวตนใหม่’ ในแต่ละระดับของชีวิต

เราล้วนต้องพบเผชิญกับช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิต ทุกการเปลี่ยนผ่านจะมีสองสิ่งเกิดขึ้น
สิ่งนั้นก็คือ-การสูญเสีย (Loss) และสภาวะใหม่ (Newness) ของตัวเรา
ถ้าเราผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านไปได้ ก็เหมือนเราได้ผลัดตัวตนใหม่ สู่สภาวะใหม่ของชีิต

Read More…