วิธีสร้างประเทศใหม่

ตามทฤษฎีแล้ว การสร้างประเทศใหม่ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ในทางปฏิบัติไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

Read More…