วัฒนธรรมประจำเดือน : ทำไมเราถึงรังเกียจระดูของผู้หญิง

ทำไมมนุษย์เราถึงรังเกียจเลือดจากประจำเดือนมากกว่าเลือดประเภทอื่นๆ

ทำไมเราถึงเห็นว่า ระดูเป็นของต่ำช้าและสกปรกกว่าเลือดแบบอื่นๆ

คำตอบของเรื่องนี้ไม่ง่าย แต่ซับซ้อนอยู่กับคำอธิบายทางวัฒนธรรมที่มีรากฝังลึกอยู่กับศาสนา ภาษา และความเชื่อทางสังคม

Read More…