Boardgames 101 : คุณไม่มีวันรู้จักบอร์ดเกม – ถ้าไม่ได้เล่นสักครั้ง

นี่เป็นบทความเก่า เขียนตั้งแต่บอร์ดเกมเพิ่งเริ่มฮิตใหม่ๆ ครับ เอามาให้อ่านกันเล่นๆ พูดถึงประวัติความเป็นมาของบอร์ดเกม ซึ่งอาจจะเก่าแก่กว่าที่คุณคิด

Read More…