ดราม่ามะม่วง

มีผู้ให้ความเห็นว่า มะม่วงที่ดีที่สุดที่จะใช้กินกับข้าวเหนียว ก็คือมะม่วงอกร่อง
ผู้พูดยังอธิบายต่อไปอีกว่า คนสมัยใหม่นั้นไม่รู้ว่าอะไรดีชั่ว เพราะคนสมัยใหม่กินแต่กับมะม่วงน้ำดอกไม้ ซึ่งแม้จะผิวสวยเรียบ เนื้อมาก แต่ไม่หอม และความหวานก็ไม่หวานมีเสน่ห์
นัยของคำพูดนี้ก็คือ การกินมะม่วงน้ำดอกไม้กับข้าวเหนียวมูนเป็นสิ่งที่ผิด เพราะทำให้เสีย ‘วัฒนธรรมการกิน’ แต่ด้ังเดิมไป

Read More…