ดังลั่นสนั่นเงียบ / สังคมไทย

ข้อสังเกต ว่าด้วยความดังกับความเงียบในสังคมไทย
ตั้งแต่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ถึงพิธีกรรมในชนบท และความดังเงียบในบริบทความสัมพันธ์ของคนเมือง

Read More…

ความเงียบและการเปล่งเสียง

เราเป็นสังคมแบบไหนกันแน่ ระหว่างสังคมที่ต้องแข่งขันกันด้วยอำนาจและเสียงดัง หรือเป็นสังคมที่รู้จักเคารพความเห็นต่างของกันและกันจนไม่มีใครต้องพยายามตะเบ็งเสียงแสดงความคิดเห็นจนคอแห้ง

Read More…