จักรวาลในห้องนั่งเล่น

คำว่า Living Room อาจแปลได้อีกความหมายหนึ่งว่า ‘ห้องที่กำลังมีชีวิต’

การ ‘ใช้ชีวิต’ ในห้องนั่งเล่นนั้น สัมพันธ์เชื่อมโยงกับโลกภายนอกมากมาย แม้เมื่อเราอยู่ในห้องนั่งเล่น หนังสือก็ยังพาเราออกสู่โลกภายนอก เช่นเดียวกับดนตรีที่พาเราไปไกลแสนไกล ในโลกที่เราไม่รู้จัก

Read More…