จะทำงานให้มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่แค่ Get Things Done แต่ต้อง Do the RIGHT Things ด้วย

เรามักจะวัดประสิทธิภาพในการทำงานกันด้วยการดูว่า เราแต่ละคนทำ to-do list ได้เสร็จกี่อย่าง
แต่ประสิทธิภาพในการทำงานไม่ใช่แค่ get things done เท่านั้น ยังอยู่ที่ doing the right things ด้วย

Read More…