Incest: เรื่องรักร่วมสายเลือด

เราเรียกความรัก (ในแง่ชู้สาว) รวมถึงการมีอะไรต่อมิอะไรกันในทางเพศ ระหว่างคนในครอบครัวเดียวกันหรือเป็นญาติที่สนิทกันว่า Incest ซึ่ง เป็นเรื่องต้องห้ามหรือ Taboo อย่างหนึ่ง

แต่ Incest ก็เกิดขึ้นมาตลอดทุกยุคสมัย

ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น

Read More…

Incest กับ Necrophilia / มีสัมพันธ์กับพี่น้องและมีเซ็กซ์กับศพ : ขอบฟ้าของเสรีภาพทางเพศควรอยู่ตรงไหน

กลุ่มการเมืองที่เรียกว่า The Liberal Youth of Sweden (เรียกย่อๆว่า LUF) ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนของพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายสวีเดนที่มีชื่อว่าพรรค Liberal Pepole’s Party (ถ้าจะแปลก็อาจแปลได้ว่าเป็นพรรคเสรีนิยมประชาชน) ได้ลงคะแนนเสียงกันในกลุ่ม เพื่อเรียกร้องเสรีภาพทางเพศสองอย่าง

อย่างหนึ่งคือการมีเพศสัมพันธ์แบบ Incest คือระหว่างคนในสายเลือดเดียวกัน และอีกแบบหนึ่งคือ Necrophilia คือมีความสัมพันธ์กับศพ

คุณคิดอย่างไร

Read More…