ไปเดินเขาในฮ่องกง

สรุปเส้นทางเดินเขาในฮ่องกงที่เคยไป เผื่อปลายปีนี้ใครจะวางแผนไปเดินเขาที่ฮ่องกงครับ

Read More…