สิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจระหว่างกัน

ได้คุยกับน้องๆ วัยยี่สิบกว่าๆ ที่เพิ่งจบหรือกำลังจะจบจากมหาวิทยาลัยหลายคน พบว่าแต่ละคนมีความเครียดสูงมากในหลายมิติ

Read More…