เรื่องของแผ่นดินไหวในประเทศไทย

เมื่อนึกถึงเรื่องแผ่นดินไหว ผมเลยกลับไปดูงานเก่าที่เคยสัมภาษณ์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไว้ในนิตยสาร GM เมื่อปี 2012

แม้จะนานมาแล้ว แต่หลายตอนเป็นความรู้ที่เข้าใจง่าย อธิบายกระจ่างชัด เคลียร์มากๆ น่าแบ่งปันต่อ เลยตัดตอนความรู้บางส่วนมาให้อ่านกันครับ อาจจะยาวหน่อย แต่รับรองว่าสนุกและน่ารู้มากๆ

Read More…