เกย์ + อินโทรเวิร์ต = ?

หลายสังคมมักจะนึกภาพเกย์หรือกะเทยแบบในละครหลังข่าว คือเป็นมนุษย์ที่มีบุคลิกตลกขบขัน เฮฮาสนุกสนาน หรือไม่อย่างน้อยก็ต้องเป็นคนที่มีบุคลิก ‘แรงๆ’ เปิดเผย หรือมีลักษณะแบบ ‘เอ็กซ์โทรเวิร์ต’ เพราะฉะนั้น ถ้าบอกว่าใครเป็นเกย์หรือกะเทยที่เป็น ‘อินโทรเวิร์ต’ หลายคนจึงอาจนึกภาพไม่ออกว่าคนที่เป็นแบบนี้เป็นอย่างไร

Read More…

Coming Out : การออกจากตู้ไม่ใช่การ ‘สารภาพ’

บางคนแปลวลี coming out ว่าคือการ ‘สารภาพ’ ว่าตัวเองเป็นเกย์หรือเลสเบี้ยน แต่ถ้าเราดูความหมายของมันจริงๆแล้ว วลี coming out นั้น มาจาก coming out of the closet หรือ ‘ออกมาเสียจากตู้’ คือไม่ได้ปกปิดหรือปิดบังหลบซ่อนอีกต่อไป ดังนั้น coming out จึงไม่ใช่การ ‘สารภาพ’ ใดๆ ทั้งสิ้น เพราะคนคนนั้นไม่ได้ทำอะไรผิด

Read More…