เราไม่ชอบถูกตัดขาดจากคนอื่น

เราไม่ชอบถูกตัดขาดจากคนอื่น การถูกตัดขาดเป็นเรื่องเจ็บปวด

บ่อยครั้งทีเดียว ที่ความกลัวการถูกตัดขาดทำให้เรายอมทำทุกอย่างเพื่อดำรงความผูกพันระหว่างกันเอาไว้

แต่นั่นก็เป็นความเจ็บปวดอีกแบบหนึ่งเช่นกัน

Read More…

วัฒนธรรมประจำเดือน : ทำไมเราถึงรังเกียจระดูของผู้หญิง

ทำไมมนุษย์เราถึงรังเกียจเลือดจากประจำเดือนมากกว่าเลือดประเภทอื่นๆ

ทำไมเราถึงเห็นว่า ระดูเป็นของต่ำช้าและสกปรกกว่าเลือดแบบอื่นๆ

คำตอบของเรื่องนี้ไม่ง่าย แต่ซับซ้อนอยู่กับคำอธิบายทางวัฒนธรรมที่มีรากฝังลึกอยู่กับศาสนา ภาษา และความเชื่อทางสังคม

Read More…

ใครสร้างอุปสรรคให้ชีวิตของเรา

ใช่ว่าชีวิตคนเราจะไม่มีอุปสรรคที่เกิดจากผู้อื่นอยู่เลยหรอก บ่อยหนที่คนอื่นหรือส่ิงแวดล้อมที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ คือเป็นอุปสรรคที่ทำให้เราท้อถอย
แต่หลายครั้ง, อุปสรรคบางอย่างกลับเกิดขึ้นภายใน
เราคือผู้สร้างกับดักเหล่านั้น แล้ววางมันเอาไว้ตามรายทาง เราบอกตัวเองว่า-เราไม่มีวันจะทำสำเร็จ

Read More…