ทำอย่างไรถึงจะเขียนหนังสือได้เร็ว

หลายคนถามว่า จะเขียนหนังสือให้ ‘เร็ว’ ได้อย่างไร

ผมคิดว่า การเขียนหนังสือมีหลายรูปแบบ และ ‘ความเร็ว’ ก็ไม่ควรเป็นเป้าหมายเดียวของการเขียนหนังสือ

มันเป็นแค่ผลพลอยได้เท่านั้น

Read More…