คุณคือใคร?

คุณคือใคร?

เป็นไปได้ ที่คุณจะถามตัวเองอย่างนั้นบ่อยๆ – ว่าคุณคือใคร

บางครั้งคุณก็ไม่รู้ตัวหรอก ว่าคุณนิยามตัวเองด้วยอะไร ระหว่างความรักกับความเกลียดชัง

Read More…