คำสารภาพ : เรามักเหวี่ยงตัวเองไปมาระหว่างความหลงตัวเองกับความซังกะตาย

เรามักเหวี่ยงตัวเองไปมาระหว่างความหลงตัวเองกับความซังกะตาย
จะทำอย่างไรให้การเหวี่ยงไปมานี้เกิดประโยชน์อะไรบางอย่างได้
ไม่ว่าจะในชีวิต, หรือในการทำงานก็ตาม

Read More…