ดวงตาของท้องฟ้าเพ่งมองเรา และถามเราถึงเป้าหมายแห่งการเดินทาง

ยามเดินทาง ผมมักชอบมองท้องฟ้าและดวงอาทิตย์ ผมคิดว่าท้องฟ้า ดวงอาทิตย์ และมวลอากาศ ล้วนมีความงดงามของตัวเองที่สัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งกับสถานที่ แอฟริกันซันเซ็ตอาจสวยที่สุดที่แอฟริกา แต่ซันเซ็ตของที่อื่นๆก็มีความงามตามแบบฉบับของตัวเอง
ที่สำคัญ ท้องฟ้าไม่เคยเหมือนเดิม

Read More…