Taste Dialect : คนอังกฤษแถบไหนชอบรสอาหารแบบไหน

งานวิจัยนี้ได้ ‘ลงลึก’ สำรวจเรื่องราวของ ‘รส’ อาหาร โดยดูจากอิทธิพลของทั้งวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ผ่านการวิจัยในผู้คนมากมายถึงหนึ่งหมื่นสามพันคน และพบว่า Taste Dialect หรือ ‘สำเนียงเสียงรสชาติ’ นั้น มีความแตกต่างที่สอดคล้องกับ Spoken Dialect หรือ ‘สำเนียงเสียงพูด’ อย่างมีนัยสำคัญ เพราะคนที่มีการเปล่งเสียงไม่เหมือนกันนั้น จะพัฒนาความอ่อนไหวบางอย่างต่อรสชาติบางแบบ จึงพยายามหาอาหารที่จะไปกระตุ้นความอ่อนไหวในรสชาตินั้นๆขึ้นมา

Read More…