จะหาเป้าหมายในชีวิตอย่างไร

เราจะหาเป้าหมายในการมีชีวิตได้อย่างไร
และจะเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าเป้าหมายนั้นไม่ผิด

Read More…