เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ด้วยการ ‘ออกแบบ’

เมื่อเราต้องเริ่มทำอะไรใหม่ๆ โดยเฉพาะในเรื่องงาน บ่อยครั้งเราผลีผลามกระโจนเข้าหาสิ่งนั้นๆ แต่บ่อยครั้งที่ความรีบร้อนนั้นนำเราไปสู่ความผิดพลาด

เพราะสิ่งสำคัญกว่านั้น ก็คือการต้อง ‘ออกแบบ’ การทำงานนั้นให้รอบด้านเสียกอน

แต่จะทำอย่างไรดีเล่า

Read More…

ประชาธิปไตยกับการออกแบบ

เวลาพูดถึงงานดีไซน์ หลายคนอาจคิดถึงความเก๋เท่หรูอะไรทำนองนั้น แต่ที่จริงแล้ว ในงานออกแบบระดับโลก เราพบว่า ‘คำสำคัญ’ หรือ Keyword ในช่วงหลังๆ นี้ หลายคำ
แต่คำที่น่าสนใจที่สุดคำหนึ่งก็คือ democratic design หรือ ‘การออกแบบที่เป็นประชาธิปไตย’
แต่การออกแบบและความเป็นประชาธิปไตยจะไปด้วยกันได้อย่างไร?

Read More…