ประชาธิปไตยกับการออกแบบ

เวลาพูดถึงงานดีไซน์ หลายคนอาจคิดถึงความเก๋เท่หรูอะไรทำนองนั้น แต่ที่จริงแล้ว ในงานออกแบบระดับโลก เราพบว่า ‘คำสำคัญ’ หรือ Keyword ในช่วงหลังๆ นี้ หลายคำ
แต่คำที่น่าสนใจที่สุดคำหนึ่งก็คือ democratic design หรือ ‘การออกแบบที่เป็นประชาธิปไตย’
แต่การออกแบบและความเป็นประชาธิปไตยจะไปด้วยกันได้อย่างไร?

Read More…