Deaf Culture:

เรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่โตในอเมริกาเมื่อราวสิบกว่าปีที่แล้วก็คือ มีหญิงรักหญิงคู่หนึ่งที่อยู่ในกลุ่ม Deaf พวกเธอต้องการมีลูกที่หูหนวก เพราะการเลี้ยงดูลูกในชุมชนคนหูหนวกนั้น ถ้าลูกหูหนวกด้วยจะเป็นเรื่องที่ดีกว่ามาก เพราะสำหรับพวกเธอ คนหูไม่หนวกที่อยู่ในชุมชนคนหูหนวกจะเป็นคนที่มีปมด้อย (เช่นเวลาไปดูตลกในคลับก็อาจรู้สึกเหมือนถูกล้อเลียนได้) ดังนั้น พวกเธอจึงใช้วิธีคัดเลือกทางพันธุกรรม นำเชื้ออสุจิของเพื่อนที่มาจากครอบครัวที่มีอาการหูหนวกมาแล้วหลายรุ่น เพื่อนำเชื้อมาผสมกับไข่ของพวกเธอ ผลลัพธ์ก็คือได้ลูกที่หูหนวกออกมาจริงๆ 

เรื่องนี้ทำให้เกิดการถกเถียงกันใหญ่โตว่าผิดศีลธรรมหรือเปล่า เพราะเป็นการจงใจทำให้ลูกออกมาหูหนวก ซึ่งคนทั่วไปถือว่าเป็นความบกพร่องทางกาย แต่พวกเธอก็โต้แย้งว่า ถ้าเป็นหญิงรักหญิงผิวดำที่อยากมีลูกผิวดำ ทำไมถึงสามารถเลือกเชื้ออสุจิของพ่อที่เป็นผิวดำได้เล่า ในเมื่อพวกเธอไม่ได้เห็นว่าอาการหูหนวกเป็นความบกพร่อง ก็แล้วคนอื่นจะมีปัญหาอะไร ซึ่งก็แน่นอนว่าก่อให้เกิดการถกเถียงกันขนานใหญ่เข้าไปอีก แต่ที่สุด พวกเธอก็ได้เลี้ยงลูกและมีครอบครัวในแบบ Deaf Culture 

Read More…