คุณสมบัติอันพึงปรารถนาของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า ‘ลูกค้า’

คุณสมบัติอันพึงปรารถนาของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า ‘ลูกค้า’ ควรเป็นอย่างไร

Read More…