ผีเฮอันกับยิ้มแบบกลาสโกว์ การเชื่อมโลกในมิติลี้ลับ

ผีญี่ปุ่นที่น่าสนใจมากๆ คือผีสาวที่เรียกว่า คุชิสะเกะ-อนนะ (Kuchisake-onna) หรือผีสาวที่ปากฉีกถึงใบหู
แต่ผีสาวที่ว่านี้ เกี่ยวข้องอะไรกับกลาสโกว์ด้วยหรือ

Read More…