วัฒนธรรมงาน (แบบไทยๆ)

สิ่งที่เป็นปัญหามากๆในวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรแบบไทยๆ อยู่ที่เราเน้นการรวมศูนย์ (Centralization) ของอำนาจตามวัฒนธรรมแบบไทยๆมากเกินไป ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามมามากมายหลายอย่างเหลือเกิน…

Read More…